Category "Uudised"

27nov.2019

Töövarjupäev! Keila Rukkilille Lasteaias käis kahel päeval 3 toredat töövarju. Keila Kooli 12c klassist Kristiina ja Tallinna Arte Gümnaasiumi 9b klassist Grete ja Kaija. Meie meeldisime tüdrukutele ja nemad meeldisid meile ka. Lasteaia õpetaja ametikoht tundus huvitav ja töö just sellisena, mida teha tahetakse. Eripedagoogi töö aukartustäratav ja väljakutset pakkuv. Tore, et saime kogemust jagada ning veelgi toredam, et meile sattusid nii toredad tüdrukud, kes ka päriselt õpetajatööst huvitusid! #KeilaRukkilill @tagasikooli @jaeesti #TÖÖVARJUPÄEV

14nov.2019

„Taking learning outdoors-supporting the skills of pre-school managers in outdoor education and care-TAKE ME OUT II-Happy childhood happens outside-Step Higher“

„Viime õppimise õue- toetame juhtkonna teadmisi õuesõppest läbi teoreetiliste ja praktiliste teadmiste“

2019-2021 osaleb Keila Rukkilille Lasteaed rahvusvahelises projektis Take me Out II. Projekt on välja arenenud projektist Take me Out I, milles Rukkilille lasteaed osales samuti 2016-2018. Projekti eestvedajaks on jälle Slovakkia esindus INAK, kelle eesmärgiks on veel rohkem lapsi, üle kogu Euroopa, õue viia.

Taanis koolitatakse välja projektis osalevate riikide lasteaedade esindajatest juhendajad, kes omakorda viivad saadud teadmised oma riikide alushariduse juhtideni.

Projektis osalevad lasteaiad ja organisatsioonid:
Eesti- Keila Rukkilille Lasteaed
Slovakkia- INAK ja Preśovi Ülikool
Taani- Stockholmsgave lasteaed
Tśehhi- UJEP Ülikool
Take me Out kodulehega on võimalik tutvuda:

http://takemeoutproject.eu/
18okt.2019

Keila Rukkilille lasteaed pälvis 17.oktoobril 2019.a. Sotsiaalministeeriumi tunnustusürituselt Peresõbraliku tööandja Hõbemärgise, mida ka taotlesime.
Aitäh kogu meie toredale lasteaia perele, kes meie ponnistustele kaasa aitasid! See on meie kõigi jaoks suur tunnustus.
Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist. #KeilaRukkilill
https://www.sm.ee/…/sotsiaalminister-ja-rahvastikuminister-…

19sept.2019

Meil on suur rõõm teatada, et alates 16.09.2019 liitusime programmiga „Roheline Kool“.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, missuguses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse.

Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult, lõimitult ja eakohaste tegevustega. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgis Roheline lipp.

Sellest lähtuvalt on selle õppeaasta peateemaks „Rohelisest rohelisem maailm“ ning alateemaks „Laste käes on tulevik!“. Programmis tegeleme kõige enam „Globaalse kodakondsuse“, „Elurikkus ja loodus“ ning „Tervis ja heaolu“ – teemadega, mille raames räägime prügist, jäätmetest, toidust, transpordist, energiast, veest, kliimamuutustest ja paljust muust. 

Kogu õppeaasta jooksul kaasame oma tegemistesse ka vanemaid, teavitades neid oma tegemistest. Meid saab jälgida Rohelise Kooli Facebook leheküljel, kuhu postitame oma tähtsamaid tegemisi, eduelamusi ja ettevõtmisi.

15juuli2019

Kallid lapsevanemad, meil on teile üks tore uudis, teie lapsed on hoitud ja armastatud ning kvalifitseeritud töötajate  hoole all!

Nimelt 9 meie õpetaja assistenti lõpetas 2019.a. Tallinna Tervishoiukõrgkooli, kus nad läbisid  4. taseme lapsehoidja kutseõppe õppekava. Õnnitlused meie lõpetajatele: Ly Kask, Elle Paju, Sirje Tammejuur, Larissa Friedenthal, Liis Kõrs, Kadi Kodu, Monica Bode, Virve Adoberg, Annelii Eglit!

Ja sel kevadel suundus Lapsehoidja 4. taseme kvalifikatsiooni omandama meie maja kümnes õpetaja assistent Terje Tondorf! Palju õnne!

28mai2019

Keila Rukkilille Lasteaial avanes
suurepärane võimalus koolitada Tallinna Tervishoiukõrgkoolis oma töötajaid.

Alates selle aasta maist saavad aasta jooksul lapsehoidja kutse meie 9 toredat assistenti: Monica Bode, Liis Kõrs, Sirje Tammejuur, Annelii Eglit, Virve Adoberg, Kadi Kodu, Elle Paju, Ly Kask ja Larissa Friedenthal.

Õppima hakatakse töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõpe kutseõppe vormi järgi, mille puhul õpilane läbib ühe kolmandiku õppest koolis ja kaks kolmandikku erialases ettevõttes – lühidalt PRÕM-is.  Selline töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks või uue eriala omandamiseks,
töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks. Eriti hea meel on põhjaliku õppekava üle, mis annab uusi teadmisi  lapse arengupsühholoogia ja esmaabi kohta, samuti saadakse ülevaade, kuidas toime tulla väljakutset esitavate lastega, õppekavas on planeeritud palju suhtlemist, grupitöid ja teiste majapõhiseid praktikaid, ole ainult ise piisavalt uudishimulik ning võta!

28mai2019

Rukkilille lasteaia pea kogu kollektiivil õnnestus osaleda kahel järjestikusel teisipäeval Eesti Töötukassa poolt korraldatud karjäärinõustamise grupitööl “Kui töörõõm mängib peitust”, grupitööd toimusid 10. ja 17. oktoobril. Koolitusel osalesid nii õpetajad kui ka assistendid. Tegemist oli kerge tagasi- ja/või endasse vaatamisega, enda olemuse analüüsiga, mis, miks ja kuidas mind ennast tegelikult üks või teine sündmus kõnetab. Läbiviijaks oli Eesti Töötukassa karjäärinõustaja  Anna-Liisa Lepasepp, kes oskas selle 1,5 h jooksul panna inimesed kõnelema, pisut vaidlemagi neile oluliste teemade üle, samas ise malbelt naeratades ja elust enesest igasuguseid näiteid tuues.
Nimetagem seda “mõtete” tuulutamiseks, korrastamiseks, aga tagasiside
oli nii õpetajatelt kui assistentidelt positiivne, selline kogemus meil veel
puuduski!

28mai2019

Lasteaia õppe ja kasvatuse oluliseks põhimõtteks on lapse individuaalsuse ja arengu toetamine kodu ning lasteaia koostöös. Eestis ei ole seni alushariduse valdkonnas läbi viidud terviklikku rahvusvahelist eelkooliealiste laste arengu uuringut.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga viib 2017-2020 läbi OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringu International Early Learning (for Child Well-being) Study (IELS), mille eesmärgiks on uurida 5-6 aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuring hõlmab laste arengu hindamist ja lastevanemate ning õpetajate küsitluse läbiviimist. Käesoleva uurimuse tulemused on aluseks lapse arengu hindamisinstrumendi ja Eesti alshariduse süsteemi arendamsiel. Uuring võimaldab muuta Eesti lasteaedade positiivsed praktikad nähtavaks teistele riikidele.
Rukkilille Lasteaed on valitud IELS eeluuringu valimisse. Eeluuringus, mis toimub ajavahemikus 16.oktoober-15.detsember 2017, osalevad lasteaiast juhuvalimiga lapsed, nende vanemad ja õpetajad. Lasteaias viiakse läbi uuring kahel päeval koolitatud uuringu läbiviijate poolt. Arengu hindamine on lastele lõbus ja mänguline sisaldades lastele lihtsaid lugusid ja mänge, hindamisel kasutatakse vahendina Android tahvelarvutit.

28mai2019
https://www.facebook.com/events/312007469628217/permalink/357234215105542/

Ootame taas toredaid koolinoori Töövarjupäeva raames endale külla!


Kui Sa oled oma loomult rõõmsameelne, aktiivne, mänguhimuline ja loov –
Sulle meeldib liikuda, laulda, joonistada, meisterdada,
tunned rõõmu
avastamisest ja tahad oma oskuseid proovile panna, siis ➡️OOTAME JUST SIND⬅️ meie hulka. Rõõmsameelsust peab jätkuma ka õuealale.
Meil on 9 toredat õpetajat, kes igaüks omamoodi andekas, lisaks 9 õpetaja assistenti, kokk ja koka-abi, eripedagoog ja liikumisõpetaja, kes on valmis oma kogemusi lahkelt jagama.
Tule ja ära ainult varjuta, vaid tule ja sära koos meie majas töötavate
inimestega, tule – Sa ei kahetse, võid leida oma kutsumuse terveks
eluks!