Category "Avalehele"

24juuni2023

Meil on jälle väike pidu! Saime endale uhke nullenergiaga kastiratta. Kõik rühmad põnevil ja ootusärevil, sõit läks täishooga lahti! Esimesed sõidud said tehtud Keila Sotsiaalkeskusesse, et taaskord ära viia kilematerjali vahvatele käsitöölistele

Aitäh kõigile, kes ostmisprotsessis osalesid, aitäh Kargoratta meeskonnale ja KIK´ile toetusprogrammi eest!

#KeilaRukkilill

24juuni2023

Saame uhkust tunda, koos kogukonnaga ja sõpruskonnaga, perede toetusega, oma armsate laste-ja lastevanematega liigume aastast aastasse parema (loe puhtama ja säästlikuma) tuleviku poole!
Eriliselt märgiti ära meie head taaskasutust – projekt “Päästame pakendid vaibaks”, “Küünlajahti”, mida teeme kogukonda kaasa haarates.
Oleme nüüd 4 aastat suurendanud oma keskkonnateadlikkust, meilt kooliminevad lapsed teavad väga hästi, mida saab valmistada kilepakendist selle asemel, et prügikasti visata, kuhu tuleb viia kasutatud patareid ning mis saab edasi alumiiniumist küünlatopsidest. Saime tunnustatult teise rohelipu!
Täname kõiki kaasalööjaid ja loodame, et jätkame!

18märts2023

Rukkilille lasteaed avab 2023. aasta sügisel autentse Montessori pedagoogikat järgiva rühma.

Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Metoodika tugineb lapse loomulikul arengul ja järgib põhimõtet: aita mul seda ise teha!

Tähtsaim omadus siin on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Lapsele on juba sündides kaasa antud vastuvõtlik meel, läbi mille omandab ta teadmisi ja vajalikke oskusi justkui iseenesest. Uute oskuste omandamisel vajab laps aga tuge ja täiskasvanu eeskuju. Montessori klassiruumis on kasutusel praktilised (õppe)vahendid, mis moodustavad ühtse terviku ja toetavad teineteist. Vahenditel on alati oma kindel eesmärk ja läbi nende omandab või arendab laps mõnda konkreetset oskust. Vahendid on jagatud igapäevaelu, meelte, emakeele, matemaatika ja kultuuri valdkonda. Õppimine põhineb lapse enda loomulikul teadmisjanul ja huvil, kus protsess on tähtsam, kui tulemus ise. Kõik see aitab avastada lapse potentsiaali. Täiskasvanu ehk rühma juhendaja on lapse arengu toetaja, loob soodsa kasvukeskkonna ja on lapse vaatlejaks. Ettevalmistatud keskkond loob lapsele võimaluse rühmas iseseisvalt tegutseda, olla aktiivne ja julgustab last kõike ise avastama, uurima ja katsetama. Montessori meetodi oluline osa on pikk „töötsükkel“, kus laps saab rühmas segamatult tegutseda. See soodustab lapse keskendumisvõime arengut, mis on aluseks uute oskuste omandamisel .

Rukkilille lasteaias põimuvad Montessori ja õuesõpe mõnusasti üheks, sest oleme õuesõppe suunitlusega lasteaed, kus lapsed saavad kasvatada ka köögivilju, hoolitseda lillede ja lindude eest. Lapsed saavad hoolitseda oma ümbruse eest, lükates talvel lund või riisudes sügisel lehti. Lasteaia läheduses on olemas terviserada ja mets, kus on võimalik saada osa looduse loomulikust aastaringist ja uurida ümbritsevat.

16jaan.2023

Meil on hea meel teatada, et Rukkilille Lasteaia köögis valmib toit vähemalt 20% ulatuses MAHE toorainest!

Maaeluministeeriumi initsiatiivil hakati haridusasutustes mahetoidu kasutamist toetama 2022.a septembris ja toetust saavad haridusasutuste pidajad juhul, kui kalendrikuus kasutatakse toidu valmistamiseks vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi ja kus on sellest Põllumajandus- ja Toiduametit ka teavitatud.

Meie lasteaed täitis kõik tingimused ja sai PTA loa Mahetooraine komponentide ametlikuks kasutamiseks jaanuaris 2023.a.

Meie hetkel peamised MAHE/ÖKO koostööpartnerid on Mahetalu OÜ (peamiselt köögivili, aga ka muud), Liivimaa Lihaveis (MAHE hakkliha, liha), Äntu Mõis OÜ/Kikerikii (munad, kanaliha jms), Saidafarm OÜ (piim, piimatooted k.a. juust) jt partnerid.

Võimalused:

Mingi tooraine on kogu menüüs kasutusel mahedana,

roa komponent on mahe,

mahedad on üksnes mõningad tavaroa koostisosad,

üks või mitu rooga on mahedad jne-jne

13juuni2022

Oleme pärjatud uhke auhinnaga:

KOOSTÖÖ KESKKONNAKÄPP 2022

Keila Rukkilille Lasteaed koostöös Keila sotsiaalkeskusega, suur suur tänu tegevusjuhendajale Helve Kokserile tema kannatliku meele eest ja julguse eest, meid, lasteaialapsi kaasata oma projektidesse. Samuti täname Keila kogukonda ja teisi toredaid inimesi üle kogu Eesti, kes on meie algatustes kaasa löönud.

Selle uhke auhinna saie taaskasutusprojektide eest “Päästame pakendid vaibaks”, Dollyd riidesse ja “Sokisääred vaibaks”

#KeilaRukkilill

18nov.2021

17. novembril 2021 andsid tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo virtuaalses tunnustusüritusel üle tänavused peresõbraliku tööandja märgised ning tunnustasid järelhindamise protsessi läbinud ettevõtteid. Meie ettevõte säilitas peresõbralikkuse hõbetaseme.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on peresõbraliku tööandja programmi idee muuta ühiskonna hoiakuid hoolivamaks töötaja ja tema lähedaste suhtes.  “Peresõbraliku tööandja programmis osalevad organisatsioonid otsivad pidevalt ja süsteemselt võimalusi, kuidas säilitada positiivne töökultuur, kus töötajatel on hea olla. Tänased märgise saajad on teinud suuri pingutusi selleks, et ka kõige keerulisemates kriisioludes hoida üleval koostöövaimu ning leidnud nutikaid lahendusi töötajate motivatsiooni toetamiseks,” rääkis Kiik.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo lisas, et oluline on peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel võtta arvesse ka inimeste vaimse tervisega seotud küsimusi. “Veedame oma ärkveloleku ajast arvestatava osa tööd tehes, kas töökeskkonnas või kaugtööl. Mõlemal juhul on oluline, et töötaja tunneks end väärtustatu ja kaasatuna. Praegune koroonakriis on näidanud selgelt, et lisaks vaktsineerimisele ja füüsilise tervise hoidmisele tuleb tähelepanu pöörata ka töö- ja pereelu paremale ühitamisele, et ka kodukontoris ei veniks töötunnid liiga pikale ning väsinud töötajad eesliinilt pääseks mõistlikul ajal koju ning saaksid aega veeta oma lähedastega. Siin algabki peresõbralikkus tööandja poolsest suhtumisest ning töötajate mõistmisest, aga ka arusaamisest, et mitmekesises töökeskkonnas tuleb töötajate vahelise hea läbisaamise nimel omavahel ka suhelda.” 

Peresõbraliku tööandja programmis osalemine on pikaajaline protsess, mis toimub organisatsioonide juhtkondade eestvedamisel, kuid tihedas koostöös töötajatega. Lõppmärgise saanud organisatsioonidel tuleb iga kahe aasta tagant läbida järelhindamine. 2021. aastal läbisid järelhindamise protsessi 16 ettevõtet, sealhulgas meie ettevõte, kes on süsteemselt tegelenud oma töökultuuri arendamisega. 

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine on tasuta.

8okt.2021

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid austas oma visiidiga Rukkilille Lasteaeda.

Riigipead kui Rohelise Kooli liikumise patrooni rõõmustaski eelkõige, kui lasteaia pere rääkis ja näitas oma rohelisi tegemisi. Mis tõi lasteaiale Rohelise Kooli lipu sel aastal? Kuidas seda hoida plaanitakse? Mis lastele rohelise tegemise juures meeldib, miks õpetajad seda teemat tähtsustavad jne. Oli töökas, sisukas ja samas emotsionaalne kohtumine.

Neljapäeva, 07.oktoobrit 2021, võime julgelt kirjutada ajalukku, oleme esimene lasteaed, keda austab oma visiidiga Eesti Vabariigi President.

7juuni2021

Keila Rukkilille lasteaed on alates 04.juunist 2021 Rohelise Kooli lipu omanikud! Tegime kohe suuremat sorti peo, lauluga lipp vardasse, koolieelikute abiga, assisteerisid õpetajad Ly Kala, Sirje Lill, Anneli Amann, Terje Tondorf. Lõpuks sõime torti ja kuulasime ülekannet! #KeilaRukkilill

28apr.2021

Rukkilille Lasteaia pere saadab ka omapoolse PAI ja tänab oma lapsevanemaid Alinat, Jane ja Kadi, kui tervishoiutöötajaid

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.
On ainult hetk, milles viibime praegu.

Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu.
Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu.

Ei ole möödund või tulevaid aegu.
On ainult nüüd ja on ainult praegu.

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.
Alles jääb hetk, milles asume praegu.
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,
kui seda jäävust ka meeled ei taju.

                                                             /A.Alliksaar

21apr.2021

Keila Rukkilille LA Rohutirtsude rühmas käis töövarjuks Kirsi Mari Lilles Tallinna Kunstikoolist. Tore päev. Kirsi Mari jäi samuti rahule ning tema soov edasi õppida just lasteaiaõpetajaks sai veelgi enam kinnitust juurde.