Montessori

5xM=

Montessori rühmas on koos 3-6 aastased tüdrukud ja poisid. Kogu õppe-ja kasvatustöö põhineb austusel lapse ja ümbruse vastu. Last usaldatakse ja temaga suheldakse kui võrdväärsega.

Montessori rühmas on põhjalik ettevalmistatud keskkond, kus on lastele kasutamiseks terviklik õppevahendite kogu. Rühm on jagatud erinevateks ainealadeks: igapäevaelu, meelevahendid, emakeele, matemaatika ja kultuuri vahendid.

Toetame lapse iseseisvumist ja tagame rahuliku õppekeskkonna, mida Montessori pedagoogikas tuntakse töötsükli nime all. Läbi töörahu areneb lapse keskendumisvõime, mälu ja loogiline mõtlemine, mis on uute oskuste omandamisel olulisel kohal. Ümbrisev keskkond on lapse arengut toetav ja lapsest lähtuv.

Rühma juhendaja ülesanne on rühmas lapsi vaadelda, toetada ja esitleda uusi vahendeid tema arengust lähtuvalt. Koos meeskonnaga aitame lastel avastada oma potentsiaali ja arendada võimeid. Lapsed omandavad tänu vastuvõtliku meele ja tundlike perioodidele uusi teadmisi ka oskusi  mängleva kergusega. 3-6 aastane laps on konkreetne mõtleja ja Montessori järgi on käsi meele tööriist ja õppimine toimub läbi käelise tegevuse, füüsilise tunnetuse ja asju ise kogedes.

Montessori rühmas on lapsed õpihimulised, enesekindlad ja õnnelikud, sest lapsed saavad iseseisvalt kõike avastada, uurida ja katsetada! Montessori rühm on koht, kus laps saab olla tema ise ja tema töö on tähtsam kui tulemus. Jälgimine motot „Aita mul seda ise teha.“

Üheskoos juhendaja Kairi ja assistentide Hilje ja Tiinaga peame lugu loodusest ja ilusate ilmade korral naudime ühiseid söömisi õues!