Comenius+

COMENIUS 2012-2014

Rukkilille Lasteaed osaleb rahvusvahelises Comeniuse projektis

Me and my Europe: Intercultural challenges of modern and pre-primary education.

Mina ja mu euroopa: kultuuridevahelised väljakutsed kaasaegses alushariduses

Projekti rahastab sihtasutus Archimedes ning projekti kestvus on kaks aastat. 

Projekti rahvusvaheline koordinaator on Läti algkool Pamatskola Ridze

Projekti kirjeldus:

Varasest lapsepõlvest alates mõjutavad Euroopa laste arengut erinevad sotsiaalsed, ökoloogilised ja poliitilised tingimused, mis neid siis mõjutavad kas positiivselt või negatiivselt. Kogetu ja omandatu põhjal kujuneb välja laste arvamus erinevate rahvuste ja kultuuride kooseksisteerimise kohta ühiskonnas. Erinevate pedagoogiliste meetodite ning lähenemistega otsitakse, kuidas siduda erinevaid kultuure kaasaegses alushariduses. See on nüüdisaegse Euroopa suurim väljakutse alushariduses.

Keskendudes eri kultuuride alushariduse teemale, põhineb koostööpartnerite valik riikidel, kellel on tugevad traditsioonid ning julgus väljendada end igal alal. Olgu selleks siis kunst, muusika, mängud, tantsud, toidud jms.

Koostöö erinevate rahvuste vahel keskendub õpetajate vabatahtlikule ja motiveeritud teadmiste-kogemuste vahetusele, sidudes selle projektiga ka kohalikud lapsed ning lapsevanemad. Rahvusvahelise seltskonna koostöö peamine kasu tekib praktiliste teadmiste jagamistest ning õpin-teen lähenemisest. 

Koostöö eesmärk on koguda kõige paremad tavad ja lähenemisviisid, et arendada laste kultuuridevahelist pädevust. Näha ja õppida erinevatelt kultuuridelt, tuues need teadmised ka meie alusharidusse. Erinevate Euroopa riikide pedagoogilised õppe- ja kasvatussuunad on tugevalt mõjutatud erinevatest traditsioonidest. Selle projekti raames saame ka meie osa nende kultuurist ja alusharidusest. Kogetu ja nähtu põhjal saame meie omakorda rikastada enda õppe-kasvatustegevusi. Projekt pakub õpetajatele võimaluse näha erinevate Euroopa riikide lasteaedu ja koole, tutvudaharidussüsteemiga ja jagada kogemusi erinevate riikide õpetajatega. 

Projektis osalevad riigid:

Läti, Hispaania, Itaalia, Island, Türgi, Portugal, Poola, Leedu, Eesti

Kokkuvõtvalt:

Erineva kultuuritaustaga õpetajad jagavad enda kogemusi meiega ja meie nendega. Kuna õppetöö on riigiti erinev, siis läbi selle projekti saamegi rikastada oma igapäevatööd teistelt riikidelt saadud ideedega. Nii kasvatamegi laste teadlikkust ka teistest riikidest ning sealsetest õpivaldkondadest ja -meetoditest. Meie silmaringi avardamine ongiprojekti üks eesmärkidest, et meie siis annaks saadud teadmisi edasi teistele õpetajatele ja kindlasti ka lastele. 

MEETING NR. 1 LÄTIS-RIIAS-KOOLIS RIDZE

MEETING NR. 2 EESTIS-KEILAS-RUKKILILLE LASTEAIAS!

JÕULUTERVITUSED SÕPRADELE!

JÕULUKAARDID SÕPRADELT

MEETING NR. 3 ISLANDIS

MEETING NR. 4 PORTUGALIS

MEETING NR. 5 TÜRGIS

MEETING NR. 6 HISPAANIS

MEETING NR. 7 ITAALIAS