Keskkonnakäpp

Oleme pärjatud uhke auhinnaga:

KOOSTÖÖ KESKKONNAKÄPP 2022

Keila Rukkilille Lasteaed koostöös Keila sotsiaalkeskusega, suur suur tänu tegevusjuhendajale Helve Kokserile tema kannatliku meele eest ja julguse eest, meid, lasteaialapsi kaasata oma projektidesse. Samuti täname Keila kogukonda ja teisi toredaid inimesi üle kogu Eesti, kes on meie algatustes kaasa löönud.

Selle uhke auhinna saie taaskasutusprojektide eest “Päästame pakendid vaibaks”, Dollyd riidesse ja “Sokisääred vaibaks”

#KeilaRukkilill