Erasmus+ II osa

ERASMUS + ÕUESÕPPEPROJEKT TAKE ME OUT II

ÕNNELIK LAPSEPÕLV ÕUES, OSA II

„Taking learning outdoors-supporting the skills of pre-school managers in outdoor education and care-TAKE ME OUT II-Happy childhood happens outside-Step Higher“

„Viime õppimise õue- toetame juhtkonna teadmisi õuesõppest läbi teoreetiliste ja praktiliste teadmiste“

2019-2021 osaleb Keila Rukkilille Lasteaed rahvusvahelises projektis Take me Out II. Projekt on välja arenenud projektist Take me Out I, milles Rukkilille lasteaed osales samuti 2016-2018. Projekti eestvedajaks on jälle Slovakkia esindus INAK, kelle eesmärgiks on veel rohkem lapsi, üle kogu Euroopa, õue viia.

Taanis koolitatakse välja projektis osalevate riikide lasteaedade esindajatest juhendajad, kes omakorda viivad saadud teadmised oma riikide alushariduse juhtideni.

Projektis osalevad lasteaiad ja organisatsioonid:

Eesti- Keila Rukkilille Lasteaed

Slovakkia- INAK ja Preśovi Ülikool

Taani- Stockholmsgave lasteaed

Tśehhi- UJEP Ülikool

Take me Out kodulehega on võimalik tutvuda:

http://takemeoutproject.eu/