Erasmus

ERASMUS+ ÕUESÕPPEPROJEKT TAKE ME OUT

Õpetaja juhend

Alates 2016.aasta sügisest osaleb Keila Rukkilille Lasteaed rahvusvahelises projektis Take me out. Projekt kestab kaks aastat ning see kutsuti kokku Slovakkia esinduse poolt, et saada esmateadmisi, kuidas toimub õuesõpe ja kuidas seda viiakse läbi teistes Euroopa riikides. Lõppeesmärgiks peab valmima selle projekti raames rahvusvaheline õuesõppe käsiraamat õpetajatele kõikide näpunäidetega ning rahvusvaheline veebileht.

Projektis osalevad lasteaiad ja organisatsioonid neljast riigist: INAK, Prešovi Ülikool ja Strom Zivota Slovakkiast, Stockholmsgave lasteaed Taanist, Learning Through Landscapes Suurbritanniast ja Keila Alushariduse OÜ Rukkilille Lasteaed Eestist.

Me usume, et nii lapsed kui täiskasvanud on õnnelikumad õues viibides, kuna meie naturaalne bioloogiline kell harmoneerub loodusega paremini. Jagame praktikutena hea meelega teadmisi ja järelproovitud võtteid nendega, kes seda ise ei oska või kogenud pole.

Meie jaoks on õuesõppe põhieesmärkideks:

Toimetame rohkelt õues ning “mõtleme roheliselt”!
Oleme uudishimulikud ja entusiastlikud!
Õpime ja oskame looduses olla ning selle eest hoolt kanda!
Eksperimenteerime ja fantaseerime!
Õpime otse loodusest!

Valminud on õpetlikud videod meie vahva lasteaia õuesõppesuunitlusest:
Aktiivne suusatund koos hernesupi ja vastlakukliga ning
Erinevad õpitegevused õues.
Ja siin on Rukkilille Lasteaias igapäevaselt toimiv loomulikku rada kulgev õuesõpe!
Ning koos vanematega koosveedetud vahva talgupäev “Teeme ära!”

Suverõõmud 2017!

https://www.youtube.com/watch?v=mK0CiO7UB14https://www.youtube.com/watch?v=VYD43lRWcQY

2017 oktoobrikuus valminud vahvad videod igapäevatoimetamistest!