Rühma tegevuskava

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused rühmas:

Mina ja keskkond – 3 või enam tegevuskorda nädalas
Koduväravast välja – 4 või enamat korda kuus
Keel ja kõne – 2 või enam tegevuskorda nädalas
Matemaatika-1 või enam tegevuskorda nädalas
Kunst – 3 või enam tegevuskorda nädalas
Muusika – 2 või enam tegevuskorda nädalas
Pilliõpe-1 kord nädalas
Liikumine – 2 või enam tegevuskorda nädalas
Kokandus – 2 või enam tegevuskorda kuus
Liikluskasvatus – 1 või enam tegevuskorda nädalas

2,5-7aastaste lastega läbiviidavate tegevuste arv päevas on 2-4 tegevust, pikkusega 10-35 minutit lähtudes põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, arvestades lapse vanust, arengutaset ning huve.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja läbiviimine on paindlik ning lubab pedagoogil teha vajadusel muudatusi nii tegevuse sisus kui ajalises kestvuses.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevustes õpetaja juhendamisel toimuvad kuulamine, kõnelemine, vaatlemine, uurimine, kirjutamine, lugemine, võrdlemine, arvutamine, joonistamine, maalimine, voolimine, kleepetöö, kokandus, meisterdamine, suusatamine, töökasvatus, aiandus, liiklusõpe, pillimängud jms. vahvad tegevused.

Õues toitlustamine-kogu maja sööb 1-2 korda kuus organiseeritult õuesvalmistatud toitu. Toitlustus toimub vastavalt aastajale ja ilmastikule. Rühmad võivad kasvõi iga päev õues süüa või süüa teha, kui and seda ise soovivad.