Rühma tegevuskava

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused rühmas:

Mina ja keskkond – 3 või enam tegevuskorda nädalas
Keel ja kõne – 2 või enam tegevuskorda nädalas
Matemaatika-1 või enam tegevuskorda nädalas
Kunst – 3 või enam tegevuskorda nädalas
Muusika – 2 või enam tegevuskorda nädalas
Liikumine – 2 või enam tegevuskorda nädalas
Kokandus – 2 või enam tegevuskorda kuus

2,5-7aastaste lastega läbiviidavate tegevuste arv päevas on 2-4 tegevust, pikkusega 10-35 minutit lähtudes põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, arvestades lapse vanust, arengutaset ning huve.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja läbiviimine on paindlik ning lubab pedagoogil teha vajadusel muudatusi nii tegevuse sisus kui ajalises kestvuses.

Õppe- ja
kasvatustegevuse valdkonnad
Õpetaja
kavandatud õppe- ja kasvatustegevused
Tegevuskordade
arv
Mina ja keskkondKuulamine,
kõnelemine, vaatlemine, uurimine, kirjutamine, lugemine, võrdlemine,
arvutamine, joonistamine, maalimine, voolimine, kleepetöö, kokandus,
meisterdamine, suusatamine, töökasvatus, aiandus. 
3 korda nädalas
Keel ja kõne2 korda nädalas
Matemaatika1 korda nädalas
Kunst/Meisterdamine3 korda nädalas
Muusika2 korda nädalas
Liikumine2 korda nädalas
Kokandus2 korda kuus