Alustab Montessori rühm

Rukkilille lasteaed avab 2023. aasta sügisel autentse Montessori pedagoogikat järgiva rühma.

Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Metoodika tugineb lapse loomulikul arengul ja järgib põhimõtet: aita mul seda ise teha!

Tähtsaim omadus siin on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Lapsele on juba sündides kaasa antud vastuvõtlik meel, läbi mille omandab ta teadmisi ja vajalikke oskusi justkui iseenesest. Uute oskuste omandamisel vajab laps aga tuge ja täiskasvanu eeskuju. Montessori klassiruumis on kasutusel praktilised (õppe)vahendid, mis moodustavad ühtse terviku ja toetavad teineteist. Vahenditel on alati oma kindel eesmärk ja läbi nende omandab või arendab laps mõnda konkreetset oskust. Vahendid on jagatud igapäevaelu, meelte, emakeele, matemaatika ja kultuuri valdkonda. Õppimine põhineb lapse enda loomulikul teadmisjanul ja huvil, kus protsess on tähtsam, kui tulemus ise. Kõik see aitab avastada lapse potentsiaali. Täiskasvanu ehk rühma juhendaja on lapse arengu toetaja, loob soodsa kasvukeskkonna ja on lapse vaatlejaks. Ettevalmistatud keskkond loob lapsele võimaluse rühmas iseseisvalt tegutseda, olla aktiivne ja julgustab last kõike ise avastama, uurima ja katsetama. Montessori meetodi oluline osa on pikk „töötsükkel“, kus laps saab rühmas segamatult tegutseda. See soodustab lapse keskendumisvõime arengut, mis on aluseks uute oskuste omandamisel .

Rukkilille lasteaias põimuvad Montessori ja õuesõpe mõnusasti üheks, sest oleme õuesõppe suunitlusega lasteaed, kus lapsed saavad kasvatada ka köögivilju, hoolitseda lillede ja lindude eest. Lapsed saavad hoolitseda oma ümbruse eest, lükates talvel lund või riisudes sügisel lehti. Lasteaia läheduses on olemas terviserada ja mets, kus on võimalik saada osa looduse loomulikust aastaringist ja uurida ümbritsevat.