Üldinfo

Huvikoolide üldinfo

Õppeaastaks 2023-2024 huvikoolide info ja registreerimine otsekontaktiga huvikooli korraldajaga.

Et meie koostöö mõnusalt huvikoolidega sujuks, siis on meie armsaks omavaheliseks kokkuleppeks:

Lasteaia personal (sh. rühmaõpetaja) ei vii ega too lapsi erinevatesse huviringidesse. See toimub vanema ja huviringi esindaja omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt (Rukkilille Lasteaia kodukord).

S.t Huviringi juht võtab lapsed ise individuaalselt oma nimekirjale vastavalt sügisesel/kevadisel ajal õuest, halva ilma olemasolul rühmadest ning peale tundi annab lapse isiklikult rühmas olevale töötajale taas üle olenemata rühma hetkel viibimise asukohast. Juhul kui lapsel on lapsevanem trenni vastu tulnud, teavitab huviringi juht sellest ka rühmatöötajat.