Üldinfo

Huvikoolide üldinfo


Registreerimine alanud!

Harju Jalgpall alustab 05.septembril võimalusel õuetundidega!

Keila Jalgpall alustab ??.septembril õuetundidega!

Korvpallikool alustab ??.septembril siseruumides!

Diva tantsustuudio alustab ??.septembril siseruumides!

Kunstiring alustab 05.septembril!

Kokandusring alustab 06.septembril! Kohad täitunud!

Inglise keele ring ei täitunud ning ei alusta.

Muusikaline loovusrig alustab 08. septembril

Õppeaastaks 2022-2023 huvikoolide info ja registreerimine otsekontaktiga huvikooli korraldajaga.

Et meie koostöö mõnusalt huvikoolidega sujuks, siis on meie armsaks omavaheliseks kokkuleppeks:

Lasteaia personal (sh. rühmaõpetaja) ei vii ega too lapsi erinevatesse huviringidesse. See toimub vanema ja huviringi esindaja omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt (Rukkilille Lasteaia kodukord).

S.t Huviringi juht võtab lapsed ise individuaalselt oma nimekirjale vastavalt sügisesel/kevadisel ajal õuest, halva ilma olemasolul rühmadest ning peale tundi annab lapse isiklikult rühmas olevale töötajale taas üle olenemata rühma hetkel viibimise asukohast. Juhul kui lapsel on lapsevanem trenni vastu tulnud, teavitab huviringi juht sellest ka rühmatöötajat.