MEETING NR.3 ISLANDIS

Järjekorras juba kolmas meeting toimus Islandis 29.maist-01.juunini 2013.a. Kokku said taas kõikide maade esindajad, et jagada oma teadmisi teiste kolleegidega.

Esimesel päeval toimus kunsti õpituba, mille seekordseks teemaks oli "Meri". Iga maa esitles oma ettevalmistatut ning kokkupanduna on ta siin!

Teisel päeval toimus õuemängude õpituba, külastasime teisi lasteaedu ning ammutasime ideid Islandi koolimajast.  

Islandist kaasatoodud teadmiste-nähtu-kuuldu põhjal võib kokkuvõtvalt sealse pedagoogika elu-olu kokku panna sõnadesse: koostegemine, idividuaalsus, lapsekesksus, loovus, õuesviibimine, loodulähedus, avastamisrõõm, põrandapinna kasutus, meesõpetajad lasteaias, ratsionaalne mööbel ja selle kasutus, sportlikkus, rahulikkus, rahumeelsus, lihtsus jne-jne-jne.