MEETING NR. 2 EESTIS - KEILAS - RUKKILILLE LASTEAIAS!

Aastatel 2012-2014 osaleb meie Rukkilille Lasteaed rahvusvahelises Comeniuse projektis. Kui esimeseks võõrustajaks oli Läti, siis seekord 06-09.veebruarini 2013 võtsime meie oma külalised ja koostööpartnerid vastu, et vahetada muljeid, õppida üksteiselt ning avardada silmaringi teiste maade kultuuri, pedagoogika jm. valdkonnas. 

Külalised saabusid 06.veebruaril kus neid võttis vastu Eesti talvele omane tuisk. Toimus väike kuid põgus ringkäik Tallinna Vanalinnas, bussiekskursioon ning külastasime Viimsi lasteaedu.Päeva lõpetas lustlik õhtusöök.

Järgmisel päeval olid külalised juba oodatud Keilasse, kus neid ootas 40 omameisterdatud lumememme -käes külaliste maade lipud. Iga lasteaia rühm sai loosi teel ühe külalisriigi, mida süvendatult lastele tutvustati ning mis teemal näitus korraldati. Ja nii siis õpitegevus toimuski rühmiti, kus üks rühm tuvustas oma maad teisele rühmale jne-jne. Laste töödest kokkupandud näitus andis hea ülevaate kõigist projektis osalenud riikidest. 

Esimene päev Keilas kujunes tegevusterohkeks. Meeldiva üllatuse valmistas Lepatriinude rühm õpetaja Tiina juhendamisel. Esitati tervituskontsert viies keeles ning lisaks valgevene tants. Vastuvõtt osa 1; osa2; osa3. Õppisime üheskoos ära ka meie projekti tervituslaulu

Järgnes töökoosolek kus peale tööteemade valisime oma projektile logo. Iga maa võttis kaasa oma majas võitnud logo ning seekord läksid võistlustulle kõigi 9 maa logod. Võitjaks tuli Islandi laste valmistatud logo, kuid ega meiegi kurvad saa olla! saavutasime auväärse teise koha!

Peale seda lippasime talviseid teid pidi Keila kooli, kus võttis meid vastu Keila Kooli direktriss Liivi Siim, kelle juhtimisel tutvusime Keila kooli elu-oluga. Tagasi lasteaeda jõudes ootas kõiki ees tugev kehakinnitus et siis juba jätkata kunsti õpitoaga, mille seekordseks teemaks oli "Talv".
Siit näed õpetlikku slaidiprogrammi kunsti töötoast.
Erineva tausta ja kogemustega õpetajad vahetasid kogemusi ning ideid käeliste tegevuste vallas ning õpiti juurde palju uut ja huvitavat. Ühiselt meisterdades möödusid tunnid märkamatult. Ühine keel leiti koheselt erinevast keeleruumist pärit osalejate vahel. Õlg-õla tunne oli läbiv kogu projekti vältel. Õhtu lõpetas kena kandlemuusika Pille Karrase juhendamisel ning rahvatantsuansambel "Pillerkaar"

Järgmisel hommikul hakkas rühmast rühma liikuma pallimäng, mille reeglid ja mängu tõid kaasa Hispaania õpetajad. Mängu sisuks oli rahvaste sõprus. Tänaseks on pall rännanud tagasi kodumaale eesti laste poolt kirjutatud sõnumiga Rahu ning Eesti lipu joonistusega.

Õppeköögis valmistasid lapsed õpetaja Evelini ja Kiariga külalistele vastlakukleid ning kiluleibu, mis küll külaliste poolt puutumatutena jäid. Samuti nägid külalised liikumistundi, kunstitegevust ning külastasid kõiki rühmi osa saades parasjasti sellest, mis tegevus hetkel toimus. 

Folklooritöötoas tutvustasid kõik oma maa tantse, mänge, laulumänge. Tubastele tegevustele pakkus vaheldust kelgumägi ning lustlik lumesõda. 

Teine päev päädis Keila Linnavalitsuses Keila Linnapea hr. E.Felsi vastuvõtuga, kus anti üle tunnistused Keilas õpitubades osalemise eest.

Päevad möödusid kiiresti ning positiivsete emotsioonidega, et siis taas kohtuda Islandil.

Erineva kultuuritaustaga õpetajad said jagada omi kogemusi meiega ning meie nendega. Kuna õppetöö on riigiti väga erinev siis läbi antud projekti saamegi rikastada oma igapäevast tööd teistest maadest saadud ideedega. Kogetu ja nähtu põhjal saame mitmekesistada oma õppe ja kasvatustegevust.