OSALESIME OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus

Lasteaia õppe ja kasvatuse oluliseks põhimõtteks on lapse individuaalsuse ja arengu toetamine kodu ning lasteaia koostöös. Eestis ei ole seni alushariduse valdkonnas läbi viidud terviklikku rahvusvahelist eelkooliealiste laste arengu uuringut.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga viib 2017-2020 läbi OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringu International Early Learning (for Child Well-being) Study (IELS), mille eesmärgiks on uurida 5-6 aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuring hõlmab laste arengu hindamist ja lastevanemate ning õpetajate küsitluse läbiviimist. Käesoleva uurimuse tulemused on aluseks lapse arengu hindamisinstrumendi ja Eesti alshariduse süsteemi arendamsiel. Uuring võimaldab muuta Eesti lasteaedade positiivsed praktikad nähtavaks teistele riikidele.
Rukkilille Lasteaed on valitud IELS eeluuringu valimisse. Eeluuringus, mis toimub ajavahemikus 16.oktoober-15.detsember 2017, osalevad lasteaiast juhuvalimiga lapsed, nende vanemad ja õpetajad. Lasteaias viiakse läbi uuring kahel päeval koolitatud uuringu läbiviijate poolt. Arengu hindamine on lastele lõbus ja mänguline sisaldades lastele lihtsaid lugusid ja mänge, hindamisel kasutatakse vahendina Android tahvelarvutit.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga