TERE TULEMAST RUKKILILLE LASTEAIA KODULEHEKÜLJELE

 

Keila Rukkilille Lasteaial on hea meel, et Peresõbraliku tööandja märgise taotlusvoorus osales 66 ettevõtet, kelle seast valiti välja 40 ning lasteaedade esindajatena oleme meie ainukesed.
Töötajate töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, mis võimaldab püsivalt ja jätkusuutlikult muuta organisatsioonikultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Seetõttu on märgise saamise protsess pikaajaline ja mitmete toetavate tegevustega seotud. Küll aga algmärgise väärilised oleme juba selle aasta augustikuust.

     

 

 

Käesoleval õppeaastal osaleb Keila Rukkilille Lasteaed projektis "Loovaks läbi looduse".

Projekti kestvus 01.09.2016-31.05.2017.a. Maksumus 5130.- , millest KIK rahastab 2565.-

"Loovaks läbi looduse" projekti tutvustus:
Tutvustada lastele erinevaid vaatamisväärsusi kodukohas ja selle ümbruses, tutvuda Eesti aasta looma, linnu, kala, lille ja puuga-kõik nimetatu ühendada alateemaga AASTARING.


Külastada projekti raames HArjumaal erinevaid looduskeskusi: Muraste looduskooli, Aegviidu looduskeskust, viia lapsed võimalikult lähedale kohale ja näidata kui rikas meid ümbritsev loodus tegelikult on.

Esimene osa Aegviidu RMK-s programmiga: Metsarahva sügisesed toimetused. Programmi lühikirjeldus: sügisel on omad tunnused, hääled, lõhnad. Läheme meiegi metsa uurima, mida sügisene mets meile pakub. Et tunda läbi oma meelte kes, kus ja kuidas valmistab ennast ette pikemaks puhkuseperioodiks ning kuhu on kõik linnud pagenud.

Teine osa toimub Muraste looduskoolis ja nimeks: Avastusretk looduse igapäeva ellu. Täpsem info: http://www.murastelooduskool.ee/tegevused/loodusoppeprogrammid/avastusretk-looduse-igapaevaellu/

 

Alates 2016.a. sügisest osaleme õuesõppe projektis "Take me out", mille käigus saavad Rukkilille Lasteaia õpetajad täiendada ja kogemusi ammutada Eestist väljaspool. 
Vaata meie toredaid videosid klõpsates alljärgnevatel märksõnadel!

Talvel õues vahva!
Õpime õues!
Kevadine õuesõpe!
Talgupäev!

Oleme liitunud internetipõhise infosüsteemiga ELIIS. Lapsevanema jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus antakse hea ülevaade lasteaias toimuvast/toimuma hakkavast ja lapse arengust. Õpetaja jaoks koondab süsteem kõik info ühte kohta kust see on kiiresti leitav ja kättesaadav ning kogu protsess paberivaba. Liitumisvõimalus http://www.eliis.ee kodulehe kaudu. 

MÄRTSIKUU ON KEVADKUU JA SPORDIPISIK IGALPOOL!

Meie lasteaed otsustas sel aastal esimest korda proovida, kuidas meie vahvad peredega sportlikke eluviise harrastavad. Selleks koostasime Soome eeskujul liikumispassi ja kuulutasime märtsikuu perega koos liikumise kuuks. Olime ise ka väga üllatunud, et keskmiselt 160-st igapevaselt kohal käivast lapsest osales lausa 74 koos oma vanematega. Kõiki lapsi, kes osalesid liikumispassis olevate harjutuste tegemisel tunnustati aukirja ja medaliga! Järgmine aasta jälle! Aitäh kõikidele peredele!
Pildil sportlik Sipelgapere.

 

Smile Talvel lasteaia uute suusasaabaste ja plastiksuuskadega õpivad lapsed lume olemasolul lasteaia territooriumil suusatama.
Vaata videot meie õuesõppest suuskade seltsis!

Smile Kevadel aga pistavad kõik oma pisikesed näpud mulda et panna oma rühma istutuskasti kasvama kõike head ja paremat. Supirohelist lõunasöögi peale raputamiseks, lilleilu vaasi võtmiseks ning sügisannid saavad korjatud peale suvepuhkust, et jätkuks teadmishimu mis kevadest sügiseni taimega juhtus!

Smile Rukkilille Lasteaed on Keila Alushariduse OÜ poolt asutatud tänapäevase keskkonnaga algselt kuue, nüüdseks juba 9 -rühmaline eralasteaed, mille uksest 01.septembril 2008 aastal astusid sisse esimesed pisipõnnid. Pidulik lindilõikamine toimus aprillis 2009 kultuuriminister Laine Jänese ja Keila linnapea Tanel Mõistuse poolt. Lasteaia õnnistas sisse Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Eripäraks on looduskaunis asukoht, lasteaia kõrval asuv terviserada, arhitektuuriline eripära, tegevuspesade olemasolu ning õppetegevuste läbiviimine lõimitult läbi kokandustegevuste. Laste vaheldusrikaste tegevuste läbiviimiseks ning lasteaia eripära tugevdamiseks on lasteaeda planeeritud laste kokkamis-, meisterdamis-, laulu- ja teabepesa. Ruumid on suured ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õpivahenditega ning tänapäevase tehnikaga. Oluliseks peame traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele; üritused koos vanematega; üritused personalile; perekesksed üritused. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist. Õuealal on erinevate kasutamisvõimalustega mängu-, spordi- ja liiklusväljak. Lasteaed toetab, motiveerib ning väärtustab positiivse ja loova mõttemaailmaga lapsesõbralikke häid pedagooge.

Rukkilille Lasteaias

Rukkilille Lasteaed on avatud 07.00-18.30

Rühmad on avatud 07.45-18.00

Valverühm töötab 07.00-07.45 ja 18.00-18.30 kokkulepitud rühmas.

Rukkilille Lasteaia kodukord

Koos kolmanda isikuga lasteaiast lahkumise avaldus

Iseseisvalt lasteaeda tulemise ja lasteaiast lahkumise avaldus

Rukkilille Lasteaia arengukava 2016-2020

Eralasteaed Rukkilill põhikiri