RÜHMA TEGEVUSKAVA

30.12.2012

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused rühmas:

Mina ja keskkond - 3 või enam tegevuskorda nädalas
Keel ja kõne - 2 või enam tegevuskorda nädalas

Matemaatika-1 või enam tegevuskorda nädalas
Kunst - 3 või enam tegevuskorda nädalas
Muusika - 2 või enam tegevuskorda nädalas
Liikumine - 2 või enam tegevuskorda nädalas
Kokandus - 2 või enam tegevuskorda kuus

2,5-7aastaste lastega läbiviidavate tegevuste arv päevas on 2-4 tegevust, pikkusega 10-35 minutit lähtudes põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, arvestades lapse vanust, arengutaset ning huve.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja läbiviimine on paindlik ning lubab pedagoogil teha vajadusel muudatusi nii tegevuse sisus kui ajalises kestvuses.

Õppe- ja
kasvatustegevuse valdkonnad

Õpetaja
kavandatud õppe- ja kasvatustegevused

Tegevuskordade
arv

Mina ja keskkond

Kuulamine,
kõnelemine, vaatlemine, uurimine, kirjutamine, lugemine, võrdlemine,
arvutamine, joonistamine, maalimine, voolimine, kleepetöö, kokandus,
meisterdamine, suusatamine, töökasvatus, aiandus.

 

3 korda nädalas

Keel ja kõne

2 korda nädalas

Matemaatika

1 korda nädalas

Kunst/Meisterdamine

3 korda nädalas

Muusika

2 korda nädalas

Liikumine

2 korda nädalas

Kokandus

2 korda kuus

Tagasi nimekirja